Sık Tekrarlayan İdrar Yolları Enfeksiyonları — Kronik Sistitler

İdrar yolları enfeksiyonlarında: SINIFLANDIRMA Semptomatik ve asemptomatik Komplike ve komplike olmayan (akut ve kronik sistit, interstisyel sistit, ağrılı mesane sendromu, kronik pelvik ağrı sendromu, mesane ağrı sendromu, vb). Üst üriner ve alt üriner sistem enfeksiyonları olarak sınıflandırılır. İdrar yolları enfeksiyonları en çok kadınlarda ve daha çok sistit adı ile bilinir. En yaygın tutulum mesane olduğu…