NÖROJEN MESANESİ OLAN HASTALAR NASIL VE NE SIKLIKTA TAKİP EDİLİR?

  • Avrupa Üroloji Derneği nörojen mesanesi olan hastalarda alt üriner sistem (dis)fonksiyonunu  tespit etmek için ürodinamiyi şart kılar.
  • Nörojen mesanesi olup da henüz ürodinami uygulanmayan hasta eksik değerlendirilmiş demektir.
  • İşeme alışkanlığı, mesane davranışları ve idrar çıkışı değerlendirilebilmesi için mesane günlüğü gereklidir.
  • Varsa imkan videoürodinami önerilir.


robotik cerrahi

Mesane Kanserinin Tedavisinde Robotik Cerrahi

MESANE KANSERİ: ERKEN TEŞHİSLE VE ROBOT YARDIMLI MESANE AMELİYATI İLE NORMAL YAŞAMA DÖNÜŞ MESANE kanseri nereden gelişir? Mesane kanseri, mesane duvarında yer alan özel tipteki (ürotelyal-değişici epitel) hücrelerden gelişen kanser türüdür. Mesane, idrar toplamaya ve boşaltmaya yarayan depo şeklinde bir organ olup sürekli idrarla atılan toksik maddelerle temas halindedir. Mesane Kanseri Görülme Sıklığı Ülkemizde kesin…

Mesane Kanseri Tedavisi

Mesane kanseri ne kadar tehlikelidir? Mesane kanseri ürolojide en sık saptanan tümörlerdendir. İdrarda kanama en sık belirti olup ağrısız ve pıhtılı kanama, ağrı, kilo kaybı mesane tümörü için diğer önemli bulgulardır. Sık saptanan bir tümör olmasına rağmen hastalar için en önemli avantaj mesane kanserlerinin çoğu yüzeyel tiptedir ve erken dönemde saptanır. Bunun sonucunda, tedavi ve…