Mesane tümöründe kasa geçmiş kanser neyi değiştirir?

    Mesane tümörlerinde  tedaviyi ve başarıyı belirleyen en önemli faktör tümörün mesane duvarından derine yani kasa geçip geçmemesine bağlıdır. Kas dokusunu tutmayan (kasa invaze olmayan) tümörlerde mesanenin alınmasına gerek olmadan süreç çoğunlukla tam iyileşme ile sonuçlanırken kasa invaze olan mesane kanserinde Radikal sistektomi hala altın standarttır. Mesane kanserlerinin ilk tanı anındaki %20-40’ı invazivdir. Bu…

Ereksiyon sorunu (Sertleşme) ve Prostat büyümesi aynı ilaçla tedavi edilebilir mi?

Erkeklerde idrar yapmada zorlanma, işeme sorunları gibi ileri yaşlarda ortaya çıkan bazı şikayetler dışında cinsel fonksiyonlarda da bozulma, ereksiyonda azalma da sıktır. Bu şikayetlerin tedavisinde son yıllarda ilaç tedavileri önem kazanmıştır. Erkek hastalarımızda hem prostata bağlı şikayetler hem de sertleşme (ereksiyon kaybı) aynı anda mevcutsa bu hastalar PDE-5 inhibitörü adı verilen ilaçlarla artık başarılı bir…

Prostat ameliyatı sonrası devam eden şikayetler

İdrar sıkışması, gece idrar yapma için uyanma, idrar yapma hızında azalma, idrar yapamama ve bazen de idrar kaçırma erkeklerde en sık saptanan idrar yolları şikayetleridir. Çoğu zaman hastalar bu şikayetlerinin prostat büyümesine bağlı olduğunu düşünür. Bazen de hekimi tarafından şikayetler prostat kaynaklı düşünülür ve hastaya ameliyat önerilir. Yapılan çalışmalarda prostat ameliyatı olan hastaların %30-35’inde şikayetlerin…

MESANE TAŞI NEDİR? NASIL TEDAVİ EDİLİR?

MESANE TAŞI NEDEN OLUR VE NASIL TEDAVİ EDİLİR Mesanede taş; hemen her zaman idrarda kristaller çok yoğunlaştığında oluşur. İdrarla kristal atılımı her zaman olur ancak mesane çıkışında tıkanıklık, mesane çıkışında darlık, tümör ya da mesanede yabancı cisim olduğunda mesane içinde idrar birikir, tam boşalma olmaz ve dolayısı ile kristaller mesane içine çökerek taş oluştururlar. Bazen…

İDRAR KANALI – ÜRETRA DARLIĞI VE TEDAVİSİ

Üretra Darlıkları – Travma (Yüksek enerjili künt pelvik travmalar ) – Geçirilmiş ameliyatlar – Hatalı sonda uygulamaları – Kaza, düşme, sık tekrarlayan perine baskısı – Ata biner tarzda düşme – Enfeksiyonlar – Trafik kazaları, Ezilme, Yüksekten düşme – Leğen kemiği ön bileşke kırığı- pelvik fraktür sonucu oluşabilir.   Şikayetler   İdrar yapmada zorlanma Damla damla…

NÖROJEN MESANESİ OLAN HASTALAR NASIL VE NE SIKLIKTA TAKİP EDİLİR?

  • Avrupa Üroloji Derneği nörojen mesanesi olan hastalarda alt üriner sistem (dis)fonksiyonunu  tespit etmek için ürodinamiyi şart kılar.
  • Nörojen mesanesi olup da henüz ürodinami uygulanmayan hasta eksik değerlendirilmiş demektir.
  • İşeme alışkanlığı, mesane davranışları ve idrar çıkışı değerlendirilebilmesi için mesane günlüğü gereklidir.
  • Varsa imkan videoürodinami önerilir.