idrarda kanama

İdrarda Mikroskopik Kanama Tehlikeli mi?

İdrarda (Asemptomatik-semptom vermeyen) mikroskopik hematüri: Herhangi bir şikayet olmadan yani semptom vermeyen idrarda gözle görülemeyen ancak mikroskopla saptanan kan hücreleri bulunmasıdır. İdrarda mikroskopik kanama; her yüksek büyütme mikroskop incelemesinde 3 ya da daha fazla kırmızı kan hücresi (RBC) olmasıdır. İdrarda mikroskopik düzeyde kanama olunca ne yapılmalı? Herhangi bir şikayet olmadan mikroskopik kanama olması tekrar idrar…