vajinal sarkma

Vajinal Sarkma ve cinsellik!

Yapılan çalışmalar kadınların %11’inin yaşam boyu “mesane, rahim sarkması veya idrar kaçırma için” bir ameliyat geçireceklerini göstermiştir. ABD’de her yıl 150-200 bin kadında sarkmaya bağlı düzeltme ameliyatları yapılır. Günümüzde kadınlarda pelvik tabanda oluşan bu sarkmalar yalnızca rahatsızlık vermez- aynı zamanda cinsel fonksiyonları da olumsuz etkiler. Yaşı ileri olan ya da farklı nedenlerle bazı hastalar için…