NÖROJEN MESANESİ OLAN HASTALAR NASIL VE NE SIKLIKTA TAKİP EDİLİR?

  • Avrupa Üroloji Derneği nörojen mesanesi olan hastalarda alt üriner sistem (dis)fonksiyonunu  tespit etmek için ürodinamiyi şart kılar.
  • Nörojen mesanesi olup da henüz ürodinami uygulanmayan hasta eksik değerlendirilmiş demektir.
  • İşeme alışkanlığı, mesane davranışları ve idrar çıkışı değerlendirilebilmesi için mesane günlüğü gereklidir.
  • Varsa imkan videoürodinami önerilir.


spina bifida

Spina Bifida’ya bağlı Mesane sorunları ve çözümleri

Spinal kord yaralanması/ Spina Bifida mesane ilişkisi: Spinal kord (omurilik) yaralanmaları olan veya spina bifida (doğuştan omurilik hasarı) ile doğan hastalarda ciddi mesane ve böbrek sorunları bulunabilir. Bu hastalar, yalnızca yürüyememe, nörolojik sorunlar veya fizik tedavi açısından tedavilerine yoğunlaşırlarsa mesane veya böbrek yetmezliği gibi ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalabilirler. Mesane neden etkilenir? Mesaneyi uyaran yani…