DİYABET VE İDRAR(MESANE) PROBLEMLERİ

İngiltere’de yapılan bir araştırmada yaklaşık 4 milyon kişinin diyabet hastası olduğu ve bunlardan 500 bininin hastalığından haberdar bile olmadığı bildirilmiştir. Türkiye’de de bu durum benzerdir ve pek çok kişi insülin direnci olduğunu bilmez ve özellikle gizli şeker gibi halk arasında bilinen terimlerle şeker hastalığına yatkınlıklarını belirtirler. Diyabet hastalığı geliştiğinde bu durum ömür boyu devam eder…