ABD’de yapılan bir çalışmada 50 yaşın altındaki erkeklerde PSA 1 ng/ml ve üstünde olan ve yalnızca parmakla prostat incelemesinde şüphe...

ERKEKLERDE PROSTAT KANSERİ TANISINDA MUAYENE VE KAN TESTİ ALTIN STANDARTTIR!

50 yaş öncesi erkeklerde prostat kanseri saptanma oranları genellikle düşük kabul edilir. Bu hasta grubunda son yıllarda özellikle PSA ölçümü de düşükse hastalar da hekimler de takipte dikkatsiz davranabilmekte. ABD’de yapılan bir çalışmada 50 yaşın altındaki erkeklerde PSA 1 ng/ml ve üstünde olan ve yalnızca parmakla prostat incelemesinde şüphe saptanan hastalara biyopsi uygulanmıştır. 199 hastada…