ABD’de yapılan bir çalışmada 50 yaşın altındaki erkeklerde PSA 1 ng/ml ve üstünde olan ve yalnızca parmakla prostat incelemesinde şüphe...

ERKEKLERDE PROSTAT KANSERİ TANISINDA MUAYENE VE KAN TESTİ ALTIN STANDARTTIR!

50 yaş öncesi erkeklerde prostat kanseri saptanma oranları genellikle düşük kabul edilir. Bu hasta grubunda son yıllarda özellikle PSA ölçümü de düşükse hastalar da hekimler de takipte dikkatsiz davranabilmekte. ABD’de yapılan bir çalışmada 50 yaşın altındaki erkeklerde PSA 1 ng/ml ve üstünde olan ve yalnızca parmakla prostat incelemesinde şüphe saptanan hastalara biyopsi uygulanmıştır. 199 hastada…

PROSTAT FÜZYON BİYOPSİSİ NEDİR? AVANTAJLARI NELERDİR?

Füzyon kelime anlamı olarak birleştirme demektir. Prostat füzyon biyopsisi de; prostat kanseri şüphesi olan hastalarda MR ve ultrasonun birleştirilerek elde edilen hedef noktalara yönelerek bu şekilde biyopsi yapılmasına verilen isimdir. Bu yöntemde, kanser için şüpheli alanlar MR görüntüleme ile çok daha net belirlenir. Daha sonra MR prostat görüntüsü ve şüpheli bölgeler ultrason ile eşleştirilir yani…

prostat kanseri tedavisi

Prostat Kanseri Tedavisi

Prostat kanseri tedavisi her hastada farklı olabilir. Çünkü hastalığın evresi tedaviyi belirler. Ayrıca hasta yaşı, alabileceği tedavinin ona uygun olup olmadığı da hekimin ve hastanın kararı sonrası netleşir. Tedavide en önemli belirleyici faktör: Kanserin organa sınırlı olup olmadığıdır. Organa sınırlı tümörde tedavi seçenekleri ve prostat dışına taşmış yani ileri evre veya metastaz olan olgularda tedavi…

Prostat Kanseri Nedir?

Prostat Prostat, yalnızca erkeklerde bulunan yardımcı bir seks organıdır. Testis ve seminal vezikül denilen yapılarla birlikte semen (meni) adı verilen sıvının oluşumuna katkıda bulunur. Erişkinlerde 17-18 gr ağırlığında olan prostat dokusu bir salgı bezi olup erkeklerde yaşla büyüme eğiliminde olan bir organdır. Yapısal olarak genellikle kestane şekline benzetilir. Taban, lateral ve apeks denilen çıkıntılı bir…

Prostat büyümesi ve prostat kanseri: Benzerlikler ve Farklılıklar

İyi huylu ve kanserli prostat büyümesi sıklıkla birbirine karışabilir! Prostat büyümesi orta ve ileri yaşlı erkek popülasyonunun en sık saptanan hastalığıdır. Bu durum yaş, erkek cinsiyette olma, ailesel, genetik faktörler, çevresel etmenler gibi pek çok nedene bağlı olarak gelişir. Prostatın iyi huylu büyümesi ise en çok prostat kanseri ile karışır ve benzer şikayetlerle biribirinden ayırt…