böbrek taşı

Böbrek Taş Hastalığı

Böbrek ve idrar yollarında taş hastalığı görülme oranı toplumda oldukça yüksektir. Hayatı boyunca bir insanın taş hastası olma oranı yaklaşık yüzde on-on beş civarındadır. Türkiye ise bu alanda taş hastalığının görülme oranının daha da yüksek olduğu bir bölge olarak dikkat çekmektedir. Ülkemizde özellikle doğuda taş hastalığı sıklığı %15’in de üzerindedir. Niye taş hastalığı olur? Ailesel…

Kadında idrar kaçırma tedavisinde TOT

Hangi hasta ameliyata adaydır? Öksürme, hapşırma, gülme ile kaçıran Bu durumdan rahatsız olan Tedavi isteyen Tanı Nasıl Konulur? Standart tanı Öykü Fizik Muayene Ürojinekolojik muayene PMR ölçümü (uroflov, işeme disf.?) İdrar analizi, İ. Kültürü Fizik Muayene Sistemik muayene, kısa nörolojik değerlendirme: Jinekolojik muayene: – Prolapsus – “stres test”: hipermobil üretra dolu mesane ile kaçırma (+)…

Kadınlarda Rahim ve Mesane Sarkmasının Robotik Cerrahi ile Tedavisi

Robotik cerrahi ürolojide hangi alanlarda kullanılır? 2000’li yılların ikinci yarısından itibaren robot cerrahisi Ürolojide büyük yer bulmaya başlamıştır ve ürolojinin hemen her ameliyatında aktif olarak kullanılmaktadır. Prostat kanseri cerrahi tedavisinde önemli kolaylıklar sağlar ve cinsellik, idrar kaçırma sorunları yaşanmamasına yol açar. Kadınlarda mesane, rahim, bağırsak sarkması tedavisinde de etkili şekilde kullanılır. Robot yardımlı cerrahi nedir?…

Mesane Kanseri Tedavisi

Mesane kanseri ne kadar tehlikelidir? Mesane kanseri ürolojide en sık saptanan tümörlerdendir. İdrarda kanama en sık belirti olup ağrısız ve pıhtılı kanama, ağrı, kilo kaybı mesane tümörü için diğer önemli bulgulardır. Sık saptanan bir tümör olmasına rağmen hastalar için en önemli avantaj mesane kanserlerinin çoğu yüzeyel tiptedir ve erken dönemde saptanır. Bunun sonucunda, tedavi ve…

varikosel

Varikosel: Düzeltilebilir Bir Kısırlık Nedeni

Varikosel nedir? Testise, yani erkekte sperm üreten organa gelen damar grubu içindeki toplardamarların anormal genişlemesidir. Varikosel neden kısırlığa yol açar? Testis, erkek vücudu dışında yer alan ayrı iki yapıdır. Vücut içinde olmadığı için bu yapılar yaklaşık 2 derece daha düşük ısıda korunurlar. Bu ısı sağlıklı sperm üretimi için gerekli olan ısıdır. Varikoseli olan hastalarda testis…