KRONİK PELVİK AĞRIDA YENİ BİR ÇÖZÜM

Kronik pelvik ağrı hem kadın hem de erkek popülasyonu etkileyen ancak farklı anatomik yapılar nedeni ile kadınlarda 5 kat daha fazla görülen bir durumdur. Oldukça rahatsız edici, idrar sıklığına da yol açan, kasık ve vajen alt bölümde şiddetli aynı zamanda sürekli ağrı ile kendini gösteren bir durumdur. Kasıkta veya altta baskı, yanma, sürekli bir idrar…